PŘÍBĚH DRUHÝ
ABSCESY JASNĚNKY

Jasněnka trpěla od roku 2016 opakovanými abscesy v pravém předním, bílém, kopytě. K pomoci s léčbou Jasněnky jsme se dostali až po několikaletém úsilí mnoha odborníků. Jinak je Jasněnka dobře krmitelná, temperamentní, rekreačně ježděná kobylka, chodící do výběhu, na noc v boxu. Nejprve měli v péči Jasněnku veterináři, ale jelikož nedocházelo k žádnému zlepšování a bylo potřeba rozhodnout se pro razantnější postup, oslovila majitelka jedny z nejlepších podkovářů u nás. Jejich spolupráce začala na přelomu let 2017/2018. V tu dobu ještě nikdo z nich neměl tušení, o jak těžký boj půjde a kolik těžkostí je na cestě za uzdravením kobylky potká. Ještě těsně před koncem roku 2017 prodělala kobylka svou první obstipační koliku. Musela chodit, ale chodit ven s koněm, který má absces a skáče po třech není nic, co chceme zažívat. V polovině ledna došlo tedy k velkému zákroku na kopytě za přítomnosti veterinářů a kovářů. Musela být odstraněna část kopyta a Jasněnka dostala první tzv. vyklápěcí podkovu. Každých pár dní bylo potřeba kopyto dezinfikovat, převazovat a dělat na něm botu. Jasněnka potom začala chodit na odpolední vycházky na ohlávce. První kroková vyjížďka byla povolena po několika měsících. Kopyto muselo být chráněné. Jasněnka se vrátila i do výběhu ke svým kamarádům. Později došlo i na zaklusání. Nekulhala. Za měsíc se však opět muselo vše přerušit, protože díra v kopytě vzniklá při zákroku dorostla tak, že již nešla připevnit podkova. Výhled byl takový, že na podzim bude lépe, protože kopyto do té doby doroste. 7. července 2018 šla Jasněnka poprvé ven bez různých botiček s tím, že na tvrdém povrchu může zakulhat.9. července 2018 začala hodně kulhat. Absces byl zpět v plné parádě. Byl proveden rentgen kopyta, kde byly objeveny nečistoty. Kopyto se opět vyčistilo a nakonec muselo dojít k dalšímu zákroku v lokální anestezii. Jasněnce začala další etapa s antibiotiky, léky proti bolestem a vyklápěcí podkovou. Nohu bylo potřeba denně dezinfikovat, čistit, převazovat. Jasněnčina léčba se táhne roky. I přes veškerou péči a snahu všech zúčastněných však stále není u konce. Dle posledního vyšetření dochází k výrazným artrotickým změnám v dorzální části korunkového kloubu, je patrný asi 4 cm velký defekt mediálního okraje kopytní kosti. Rohovina je velmi vysušená a tvrdá. Kopyto má plochý, rozsáhlý a poměrně hluboký defekt chodidlové rohoviny a bílé čáry s několika menšímu otvory v jeho nejhlubší části. Při exploraci pátradlem je možné dostat se asi až do horní třetiny mediální stěny kopyta. Palpace kopytními kleštěmi je nebolestivá. V této fázi léčby jsme se k Jasněnce dostali my. Po domluvě s podkováři, kteří souhlasili s tím, že vyzkouší námi navrhovanou inovativní metodu, byla kobylce nakována speciálně vytvořená podkova z kompozitu, vytištěná na 3D tiskárně, kterou jsme na základě oskenování kopyta vytvořili přesně na míru. Kovář si dle znalosti kopyta přesně určil, kde chce mít umístěny pozice hřebů. V místě zranění je vytvořen otvor, který je uzavíratelný a je tedy možné kopyto snadno čistit každý den. Není potřeba spolupráce veterináře, majitel si vše obstará pohodlně sám. Podkova je hermeticky uzavřená, takže není potřeba již žádných dalších opatření, botiček atd. Jasněnka je zatím stále v léčbě, ale při našich pravidelných návštěvách sledujeme změny, ke kterým dochází a máme radost. Věříme, že jdeme správnou cestou a že stav Jasněnčina kopýtka bude už jen lepší.

PŘÍBĚH PRVNÍ

inovace s duší...