Produkty

Přinášíme revoluci ve světě podkovářství, koňské protetiky, dlah a ochranných prvků koně i jezdce. Posouváme limity pomocí moderních technologií s respektem k tradicím. 

Při výrobě tradičních podkov, které jsou vyráběny převážně z kovu – v lepším případě
doplněné o kryty z gumy pro odpružení, dochází nejen k velkým časovým nárokům na výrobu,
ale také k velké spotřebě vody a tepelné energie. Další nevýhodou tradiční výroby je vysoká
hmotnost podkov, což je například u koní závodních velkou závadou. Všechny tyto nevýhody
do značné míry řeší podkovy z kompozitu prokládané kevlarovými vlákny. Podkovy jsou však
především zhotoveny na 3D tiskárně, individualizované pro každého koně dle jeho
specifických potřeb, a to na základě dat získaných oskenováním konkrétního kopyta